نیازمندیها

بابام فقط یه باباست.یه بابا که بین تو و اون فقط یه سلام ویه خدافظ روزانه است که نشون میده شاید نسبتی با هم داشته باشین.یه بابا که علیرغم زحمتای مادی ای که برام تو زندگی کشیده ویه بوس کوچولوی عید نوروز به عیدنوروزی که بهم میده ،دیگه کاری برام نکرده..

اما من این روزها شدیداً دلم " بابا " می خواد.

- یه بابای مهربون بایه آغوش باز...

-یه بابا که بشه سرگذاشت رو شونه اش وبدون خجالت براش اشک ریخت...

-یه بابا که بشه باهاش قدم زد وبهش گفت چی تو دلت می گذره و غصه هاتو از دلت بریزی بیرون ونذاری بیشتراز این جاخوش کنن ..

- یه بابا که بشه انگشتای ظریف ودخترونه ات رو حلقه کنی تو انگشتای بزرگ ومردونه اش واحساس دلگرمی کنی ازمشت شدن دستات تودستاش..

احساس قدرت.احساس لذت .احساس خوب داشتن یه تکیه گاه ...

 

/ 0 نظر / 23 بازدید