معتقدم هرچیزی توی این دنیا ، باید جای خودش باشه . اگه زنم ،دوست ندارم مثل مردها باشم ..ظرافت ،لطافت و عطوفت یک زن چیزائی نیست که به آسونی توی یه مرد پیدابشه واگرم دومورد اولش پیدا بشه ،چندان صورت خوشی نداره ..پس من یه زنم و دلم نمیخواد رفتارهای مردانه وجودم رو بگیره و سفت و مردونه بنظر برسم ...

/ 0 نظر / 13 بازدید