خیلی سخت است و طاقت فرسا .اینکه هرکجای جای شهرت که پا میگذاری ،چشمت که به هرمکانی می افتد بی اختیار روی برگردانی و

بگویی اَه . . .

بگویی لعنتی . . .

لبت را گاز بگیری . . .

و  چشمت را ببندی. . .

و  راهت را کج کنی . . .

/ 0 نظر / 23 بازدید