این روزها که اسمش عید است و بهار و شکوفه و تازگی و سرسبزی و برو بیا و دیدو بازدید و این حرفهاست، را دوست نداشته ام از همان بچگی تا همین جوانی...

این روزها و روزهای گذشته و روزهایی که دارند می آیند و روزهائی که هنوز نیامده اند و اصلارا دوست ندارم...

 

/ 0 نظر / 24 بازدید