اینجا که منم،آسمان مسموم است

"باید پرهامو کوتاه کنم..."

 

...............................................

 خورده گفته1 :حالم خوب ِ خوبه خدارو صدها هزار بار،مرتبه مرتبه به مرتبه شکر ! ! (یادبگیرین؛بنده باید اینجوری خداشو شکرکنه !:دی

! ! !

خورده گفته 2:همون خورده گفته 1 + ابن زندگی ِ لامصب عجب روی کلفتی داره ها! مرده شورترکیب نداشتشو ببرم اصلن ! ایش به توان n(الان دیگه قطعاً باید متوجه شده باشین که حالم خوبه ! )

+ سمیه ; ٤:٠٧ ‎ب.ظ ; ٢ آبان ۱۳۸۸