غم زخم تازه...

خراش ِ روی دلم،گرچه به بند انگشتی نمی رسد ولی عمیق شده است...

-----------------------------------

گفته ای نداشتم که خورده ای داشته باشه ،فقط یه درخواست دارم! نیازدارم به یه پانسمان اساسی واسۀ  زخمِ  دلم ،اگه عفونت کنه دستم بند میشه..

 

+ سمیه ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; ٤ مهر ۱۳۸۸