به نام او که خود بهترین وعادل ترین حسابدار وحسابرس وحسابگراست...

خدایا ؛

روی صحبتم باتوست .توئی که منو 24 سال تموم همراهی کردی.توئی که بهترین نعمت هاتو از سلامتی گرفته که بزرگترینشونه تا این تمام نفسی که الان دارم میکشم رو،بدون هیچ چشمداشتی وبا تموم ناشکری ها بهم دادی..

بودند آدمهای زیادی که طرز صحبتشون با تو انقدر قشنگ ودلنشین بوده که مناجات نامه اش کردند؛اما زبان این بنده حقیرت انقدرقاصروکوتاهه که بجز اینکه بگه خیلی دوستت داره وممنونته؛ هیچ جمله دیگه ای رونمی تونه سرهم بندی کنه...

+ سمیه ; ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸