رگی که پر از صبحانه میشود !!!

ساعت  نزدیکه دو نصفه شبه.

یه کمی ازاتاق به یاری نورماه وقسمت بیشتریش به خاطرنور تیر برق سرکوچه که صاف جهت تابشش روی دل وبار این اتاقه ،روشنه ..

من خوشحالم.

دارم میخندم .

فردا ضیافت صبحونه  دارم.

یه نون سنگکیه معروف هس سرپل فردوسی.ینی نون سنگگ میده دستت،عروووووووووس!! :دی پرملات!  توی ملاتشم کنجد حرف اول رو میزنه! یه مربا آلبالو هم مامانم درست کرده ، که میزان عروسیش بانون سنگکه بدجوری در رقابتن!

پس شد :

نون سنگک داغ

پنیر

چای شیرین

مربا آلبالوی خونگی 

کره

انجیر وخرما و بادوم

 

من خوشحالم. کاش هرروز؛ همه آدما ی روی زمین، ضیافت صبحونه داشتن...

+ سمیه ; ۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱٧ تیر ۱۳٩۱