محض یه چی گفتن!

من امروز فارغم از امتحان،

و پرُ م از خستگی ...

تمام کوه های عالمم که دست به دست بشن و کنارهم ردیف بشن ، کم ن واسه اینکه همه ی فریادهای خستگی من خالی بشه روسرشون ...

+ سمیه ; ٩:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۱ تیر ۱۳٩۱