برای مخاطب خاص!

این روزها که عطر بودنت تمام  زمین را فراگرفته  ، برای دیدنت ،  "چشم " کم  آورده ام ...

من خوانده ام تو را

کی اجابت می کنی مرا ؟!

 

 

* نمیتونم باورکنم توی این دنیا که ماروگذاشتی توش از جنس آدم ،کسی پیدا میشه که  بی دغدغه سرگذاشت روی شونه ش و  زار زد، ازجنس دوست که دیگه پیشکش!پس یکی ازهمین شبها ، منو تو بغلت بگیر !

** علیرغم تمام دردی که بخاطر همین احساسات ِ زنانه به دل می کشم ،هیچوقت نمیگم بهت کاش مرد بودم ،چون اونموقع ممکن بود مثل خیلی هاشون ،منم  "نا " بکشم !

+ سمیه ; ٤:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱٩ امرداد ۱۳٩٠