یادداشت های یک تزئینات چی نیمه وقت!

اگر صد پاییز شاهانه ی دیگر هم بیاید

و

پاییز های رفته هم شاهانه بوده باشند

من

"پاییزامسال"

را

با هیچ کدامشان عوض نخواهم کرد!

 ایمان آورده ام

پاییزی که عاشقت نکند ، پاییز نیست!

 

 

*میگم که متن و عکس هردو باهم تزئینی اند ها ؟:دی!! ضمن اینکه تازگیا بعنوان شغل دوم رفتیم تو کارتزئینات واینا ! سفارشات هم پذیرفته میشه!:دی

**ممنونم ازتبریکات وکادوهات محبتانانه ی همه ی دوست خان جان های عزیزم درپست قبل.ایشالا عروسی هاتون دعوتم کنین تا با کفش تَق تَقی ها م  بیام جبران کنم !

+ سمیه ; ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ٢٩ مهر ۱۳۸٩