هوینجوری!

خانه کو چک هم که باشد قبول ست.

کافیست

من باشم 

و

 "تو" درکنارم

تا به ما هم بگویند :

"کانو ن گرم خانواده !"

     

خورده گفته :

*عکس تزئینیه .یه وقت کسی هوس تشکیل کانون گرم خانواده بسرش نزنه ها!

 ** ای "تو" کجائی ینی آیا الان تواین روزگار ...    

+ سمیه ; ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; ٧ مهر ۱۳۸٩