هَوارهَوار هِی هِی هوهو!

دلم یه دنیا هَوار هَوار میخواد که بکشمشون رو سر  این  زندگی ! یه عالمه جیغ وداد وپهن شدن تو خاک وخول ها و زدن ِمحکم تو تا پاشنه های پام کف زمین و گفتن :نمیخوام !نمیخـــــــــــــــــــــــــــوام ازته اعمال وجودم !

دلم یه دنیا هِی هِی میخواد ! یه عالمه گاو وگوسفند که ببرمشون صحرا بچرن...ببرمشون تایه دل سیرعلف ملف بخورن ووقتی بع بع وماما کردن کیفشونو بکنم وخودمم تا دلم میخواد بع بع کنم وما ما کنم !! ..هیچ دغدغه ایم نداشته باشم بجز سیر شدن گاو وگوسفندام!بخندم ..قاه قاه بزنم ازته اعماق وجودم!

دلم یه دنیا هو هو میخواد ! یه عالمه بچگی ! یه عالمه دفتر شصت برگ و پنجا ه برگ که بشینم از اول تا آخرشونو  با خط کشم که یه ورش چین چینیه خط کشی کنم وجلدهای زرق وبرقیشون کنم و برچسب نام ،نام خانوادگی بزنم ...دلم یه عالمه زنگ آخرمدرسه میخواد تا بعدش با بچه ها ولو شیم توکوچه ها و بپریم توهوا وزنگ خونه ها ی مردم رو بزنیم وفرارکنیم ..دلم یه عالمه  سرو صدا و قطار شدن وهوهوچی چی کردنه سرظهر تو کوچه ها  رومیخواد !دلم هفت ،هشت ،نه سالگی میخواد. ازته اعماق وجودمم میخواد البته !

خورده گفته هام:

* تاحالا یه جفت کفش ده سانتی جیر مشکی که یه سگک نقره ای خوشگل روشه با یه لباس مجلسی بلند سبز آبی که مدلش خیلی خوشگل ترترباشه با یه عدد سمیه خانوم خوشگل ترترتر که اینا روتو عقد خاله ش پوشیده باشه وهی همه بهش بگن چقد لباست خوشگله (هرچند اشاره مستقیم به شخص خودش بوده البته شم از خود راضی!) باهم یه جا دیده بودین آیا؟!(هیچ لذتی واسه ماخانوما بالاترازاین نیست که توی یه مجلس مهمونی یا عروسی تک دانه  باشیم ! بهله )نیشخنداز خود راضی

** تازگیا وبلاگستان واقعا خلوت وبیروح شده  نگران.دوستان عزیزم درسته که همه ی شماها بخاطر نبود وکمبود من به این روز افتاده این (آیکون قربون خودم برم !)ومنزوی وگوشه گیر وساکت شده این ،(آیکون قربون تر خودم برم !) ولی به جان عمه هایم من راضی به این امر نیستم که شماها دچارافسردگی حادبشید ! برگردید و بیشتراز این خود را درغم واندوه فقدان یک حسابدارتمام وقت مگذارید!(آیکون قربون ترترخودم برم !) نیشخنداز خود راضیبهله.

+ سمیه ; ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; ٢٤ شهریور ۱۳۸٩