چهارشنبه دوری !

این چهارشنبه هم بماند به دوری ...به صبوری  ...

من چشم به راه چهارشنبه ای می مانم که با اطمینان به حریم امن ِدستان تو از آتش بگذرم...من مرد ِ تقسیم شادی هایم هستم..بی تو این  چهارشنبه ی من  ،سوری نمی شود...

 

 خورده گفته:

باسمیه  ی غرغروی، اخموی بداخلاق ِ عُنُق که  پشت سرهم پست بد بدِ دل گیر میذاره وناراحتتون میکنه بسازین تا ببینم چی میشه !

+ سمیه ; ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; ٢٥ اسفند ۱۳۸۸