» ۱٢ امرداد ۱۳٩٦ :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٦
» ٢ خرداد ۱۳٩٦ :: ...
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: نیازمندیها
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: ...
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: ...
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: بهار ِ زیبایی از راه رسیده است..
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: بهار ِ زیبایی از راه رسیده است..
» ۱۳ مهر ۱۳٩٤ :: ...
» ٢۳ امرداد ۱۳٩۳ :: گر مُراد نیابم ، به قدر ِ وسع بکوشم
» ۳۱ تیر ۱۳٩۳ :: ...
» ۳ آذر ۱۳٩٢ :: ۳ آذر ۱۳٩٢
» ٢٥ مهر ۱۳٩٢ :: ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: *
» ٩ امرداد ۱۳٩٢ :: خدای ِ دلهای خُرد!
» ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: مرهم به زخم بسته که راهی نمی برد...
» ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: مجنون های فانتزی !
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بهشت ِ مجانی...
» ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: ا ِ مثل اصفهان ! ز مثل زندگی ! س هم مث سمیه دیگه ! :دی
» ۸ فروردین ۱۳٩٢ :: شاید که نه ، حتما ...
» ۳٠ اسفند ۱۳٩۱ :: بهار بهار ، چه اسم آشنائی ...
» ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: حسابدار ِ نسخه پیچ!
» ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: چه بگویم که کمی خوب شود حال ِ دلم؟
» ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: مصاحبه با نون اضافه !
» ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: باید باشد و نیست
» ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: معجون!
» ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: من فکور هستم +من مادرهستم!
» ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: نمردیم ُ 15 آذرم اومد تو تقویم ایرانی!
» ٩ آبان ۱۳٩۱ :: خاکستری ...
» ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: آب میخواهم،سرابم میدهند...
» ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: مبارکه ، بچه تون دختره، سالمم هس !
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: +*_=_
» ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: چه کنم چه کارکنم؟
» ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: خدا دارم من ، توپسسسسسسسسس!
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: رگی که پر از صبحانه میشود !!!
» ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: محض یه چی گفتن!
» ۱٧ خرداد ۱۳٩۱ :: از سری پُست های کچل و زشت!
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: آه از این دنیای کوتاه...
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: وقتی سمیه ، گل میگوید! :دی
» ٢٦ فروردین ۱۳٩۱ :: بند وبساطمون اینا !
» ۸ فروردین ۱۳٩۱ :: همین اول سالی !
» ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: حال ِ من ،بدون شرح!
» ۱۱ اسفند ۱۳٩٠ :: به رسم هرسال،یادداشت های یک کارگرتمام وقت!
» ٢ اسفند ۱۳٩٠ :: گلاب به روتون!
» ٢۳ بهمن ۱۳٩٠ :: گلی به جمالِ شونه!
» ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: خطاب به مدیریت مالی دو: بی شی ن بی نیم باااااااااااااااا!!
» ۱۳ دی ۱۳٩٠ :: پاست خواهم کرد ای مدیریت مالی دو!
» ۳ دی ۱۳٩٠ :: یه جائی ،همین جاهاست.
» ٢٩ آذر ۱۳٩٠ :: قراره که بعله !
» ٢٥ آذر ۱۳٩٠ :: هرکس به کسی نازد ما به چه کسی آیا؟
» ۱٧ آذر ۱۳٩٠ :: حسابداری؟حسابرسی ؟پس مبارکت !
» ۱٦ آذر ۱۳٩٠ :: دیگ بشوی و شوی بجوی !
» ٧ آذر ۱۳٩٠ :: آنچه یافت می نشود
» ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: شهرم، اصفهان "درد" ناک است...
» ۱٧ آبان ۱۳٩٠ :: آموزش نگهداری از نوزاددر بیست دقیقه!
» ٦ آبان ۱۳٩٠ :: خطی که شما باشی!
» ٢۸ مهر ۱۳٩٠ :: ز مثل زن، ح مثل حریر...
» ٢۱ مهر ۱۳٩٠ :: ازکجاش معلوم آیا ؟!
» ۱٠ مهر ۱۳٩٠ :: پائیز و هایده !
» ٦ مهر ۱۳٩٠ :: مادردانشگاهمان چه میکنیم !قسمت دوم
» ٢ مهر ۱۳٩٠ :: من زنده هستم !
» ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: برای مخاطب خاص!
» ٥ امرداد ۱۳٩٠ :: تلخ م (3)
» ۱ امرداد ۱۳٩٠ :: تلخ م (2)
» ٧ تیر ۱۳٩٠ :: تلخ م.
» ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ :: امتحانانه !
» ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: سرم ، درگم است !
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: داد آنه !
» ٢۸ فروردین ۱۳٩٠ :: ماتوی دانشگاهمون چه میکنیم !(1)
» ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: هشتادو9درگذشت!...
» ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: دانشگاه بله .ازدواج خیر!
» ۱٤ بهمن ۱۳۸٩ :: یادداشت های یک حسابدارنیمه وقت
» ۳٠ دی ۱۳۸٩ :: زمستان را عشق است!
» ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: صدائی به رسائیه هلو !
» ٩ دی ۱۳۸٩ :: برای همکارعزیزم
» ۳٠ آذر ۱۳۸٩ :: یادداشت های یک دختر بی دماغ !
» ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: سلام بر حسین...
» ۱ آذر ۱۳۸٩ :: بادابادامبارک بادا!
» ٢٩ مهر ۱۳۸٩ :: یادداشت های یک تزئینات چی نیمه وقت!
» ۱٥ مهر ۱۳۸٩ :: تولدانه
» ٧ مهر ۱۳۸٩ :: هوینجوری!
» ٤ مهر ۱۳۸٩ :: اراک جان اراک خان حمایتت میکنیم !
» ٢٤ شهریور ۱۳۸٩ :: هَوارهَوار هِی هِی هوهو!
» ۱۱ شهریور ۱۳۸٩ :: شب های احیا،ازبچگی تاحالا!
» ٢٤ امرداد ۱۳۸٩ :: سلام ملیکم دنیای مجازی!
» ٢٠ تیر ۱۳۸٩ :: خداحافظ دنیای مجازی!
» ٧ تیر ۱۳۸٩ :: ورزش همراه با لرزش!
» ۱٦ خرداد ۱۳۸٩ :: هی روزگـــــــــار !هی!
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سمیه المثنی!
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یک سال گذشت!!
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تبریک به او که الفبا را به من آموخت...
» ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یادداشت های یک دختر بختیاری!
» ٢۸ فروردین ۱۳۸٩ :: لبیک یا رهبر خان اینامون !
» ۸ فروردین ۱۳۸٩ :: معرفی یک جای توپس برای ته مانده ی تعطیلات!
» ٢٩ اسفند ۱۳۸۸ :: آروزهای قشنگ برای دوستان مست ومشنگ !
» ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ :: چهارشنبه دوری !
» ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ :: بهار آمد ومن هنوز پائیزم...
» ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: یادداشت های یک کــــــــــــــارگر تمام وقت!!
» ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: دولت آنست که بی خون دل آید به کنار
» ۱ اسفند ۱۳۸۸ :: سفـــــــــرنومـــــــــــه ی مشهد!
» ۱٩ بهمن ۱۳۸۸ :: سه سوت بکش ! پست روبخون !
» ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: وقتی سمیه چیزی بخواهد !
» ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: یک بنده ؛یک سوال !
» ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: حســـــــــــــــــــــــــــابـــدار ِ فهیم !
» ۱۳ دی ۱۳۸۸ :: سمـــــــــــــــــــــیه انرژو !!
» ۳ دی ۱۳۸۸ :: حســــــــــــــــین مظلوم نبود...
» ۳٠ آذر ۱۳۸۸ :: شب شب بی مثاله !!
» ٢٦ آذر ۱۳۸۸ :: رونمایی از نام ونشان یک حسابدارتمام وقت!!!
» ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: نفسم را نمی خواهم...
» ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: پست ویژه با نون اضافه !!!
» ٢ آذر ۱۳۸۸ :: شاعری به نام حسابدارتمام وقت!
» ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: سوتی های یک حسابدارتمام وقت! قسمت اول
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: راه اول وآخر...
» ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: این روزهای یک حسابدار تمام وقت
» ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: اصفهان و زنده رودش را عشق است!
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: همین حالا!
» ٩ آبان ۱۳۸۸ :: هوا (جوی و روحی) نسبتا پس است!!
» ۸ آبان ۱۳۸۸ :: هشت هشت هشتادوهشت
» ٤ آبان ۱۳۸۸ :: حسابدارکمرباریک!
» ٢ آبان ۱۳۸۸ :: اینجا که منم،آسمان مسموم است
» ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: ...
» ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: یک سین،مجری تورهای تفریحی !
» ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: سیستم دردست تعمیراست!
» ۱٦ مهر ۱۳۸۸ :: کودکم روزت مبارک!!
» ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: دلداری جناب حافظ به دوشیزه یک سین+یک اطلاعیه جهت همشهریان اصفهانی!
» ۱٢ مهر ۱۳۸۸ :: ... ؟...
» ٩ مهر ۱۳۸۸ :: ازسرِ بغض ..
» ٧ مهر ۱۳۸۸ :: فعلا هیچ عنوانی بنظرم نمیرسه!
» ٤ مهر ۱۳۸۸ :: غم زخم تازه...
» ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: باز آمد بوی ماه مدرسه...
» ٢٦ شهریور ۱۳۸۸ :: افطاری در بریانی!!
» ٢٢ شهریور ۱۳۸۸ :: نقدوبررسی معقوله ازدواج !
» ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ :: آخ . دلم!!!
» ۱٦ شهریور ۱۳۸۸ :: ده چیزی که یک حسابدارتمام وقت دوست دارد!!
» ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ :: عیش ونوش !
» ۱٠ شهریور ۱۳۸۸ :: یک سین، دختر خوب بابا!!
» ٧ شهریور ۱۳۸۸ :: خدایا به عالم تو راضی مباش کز این بیشترمن خدایا کنم...
» ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: اولین افطار رمضان هشتادوهشت!
» ٢٩ امرداد ۱۳۸۸ :: صاحب اصلی....
» ٢٤ امرداد ۱۳۸۸ :: دیو غصه ها ، فرشته شادی ها
» ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: محیط خوب ! رئیس خوب! همکار خوب...
» ۱۱ امرداد ۱۳۸۸ :: ازتشکر تا تبریک!!
» ٧ امرداد ۱۳۸۸ :: شب های پرتکرار
» ۱ امرداد ۱۳۸۸ :: شکر خدای که تیربرفت ومرداد آمد!!
» ٢٧ تیر ۱۳۸۸ :: تیم ملی جودو ایران ،هیچ شرکت کننده ای ندارد...
» ٢۳ تیر ۱۳۸۸ :: اجرای قانون درمملکت بی قانون!
» ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: برگشت ازمرخصی !
» ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: یک پست و چندین صحبت!
» ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: یک دنیا اشک نریخته دارم....
» ٧ تیر ۱۳۸۸ :: اینجانب تقاضای سه روزمرخصی دارم!
» ۱ تیر ۱۳۸۸ :: مشاهدات عینی!
» ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ :: یجوابیه نامه س پ ا ه !!!
» ٢٤ خرداد ۱۳۸۸ :: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ :: من ورفقام
» ۱٧ خرداد ۱۳۸۸ :: شیطون!
» ۱٥ خرداد ۱۳۸۸ :: برداشت سیاسی ممنوع
» ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: از خود گذشتگی
» ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: سلام .خسته نباشم!!
» ۸ خرداد ۱۳۸۸ :: بی بهونه ...
» ٥ خرداد ۱۳۸۸ :: کچل کچل کلاچه !
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: حقیفت تلخ ؛ الحراج!!
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: آینده سازان! دلاوران !نام آوران!
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: راضیم!
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: زندگی با طعم خدا!
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دعاکنیم بارون بیاد...
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: به نام او که خود بهترین وعادل ترین حسابدار وحسابرس وحسابگراست...